Thứ tư,  06/07/2022

Sẽ không được nhập khẩu ô tô đã quá 5 năm tính từ năm sản xuất

Ngày 20/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài. Trong đó, đáng chú ý với mặt hàng ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện không quá 5 năm tính từ năm sản xuất.

Ngày 20/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài. Trong đó, đáng chú ý với mặt hàng ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện không quá 5 năm tính từ năm sản xuất.

Trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu hàng hoá, quyền xuất khẩu, nhập khẩu được quy định như sau: thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài được xuất, nhập khẩu hàng hoá không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh trừ hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu. Thương nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện các quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

 Ảnh minh hoạ: AN

Về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu:hàng hoá xuất, nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan. Hàng hoá xuất, nhập khẩu theo giấy phép thì phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan.

Nghị định cũng quy định một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định riêng, đáng chú ý, với mặt hàng ô tô: ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện không quá 5 năm tính từ năm sản xuất.

Với mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà: căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về sản xuất, sử dụng thuốc lá điếu các loại và cam kết quốc tế có liên quan, Bộ Công thương quy định cụ thể việc nhập khẩu mặt hàng này.

Với hàng hoá phục vụ an ninh, quốc phòng: thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, cho phép tạm xuất, tái nhập vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự, an ninh để sửa chữa phục vụ mục đích an ninh quốc phòng…

Về tạm ngừng xuất, nhập khẩu hàng hoá, Nghị định quy định, trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ quyết định với những thị trường nhất định hoặc những mặt hàng nhất định để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nghị định cũng quy định cụ thể việc Tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu hàng hoá; Uỷ thác và nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; Đại lý mua, bán hàng hoá với nước ngoài; Gia công hàng hoá có yếu tố nước ngoài; Quá cảnh hàng hoá trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2014, thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP, ngày 23/1/2006.

Theo Dangcongsan.vn