Thứ ba,  05/07/2022

Xuất khẩu điều tăng cả về lượng và giá trị

Theo Bộ NN&PTNT, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 11 ước đạt 23 nghìn tấn với giá trị 144 triệu USD, đưa tổng lượng xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2013 đạt mức 238 nghìn tấn với giá trị 1,49 tỷ USD, tăng 17% về lượng và tăng 10,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Theo Bộ NN&PTNT, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 11 ước đạt 23 nghìn tấn với giá trị 144 triệu USD, đưa tổng lượng xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2013 đạt mức 238 nghìn tấn với giá trị 1,49 tỷ USD, tăng 17% về lượng và tăng 10,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng điều 10 tháng đầu năm đạt 6.300,2 USD/tấn, tăng 39,7 USD/tấn (khoảng 0,63%) so với mức giá trung bình cùng kỳ năm 2012 (6.260,3 USD/tấn).

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm lần lượt 33,2%, 17,2% và 9,9% tổng giá trị xuất khẩu. Đặc biệt trong 10 tháng của năm 2013, khối lượng và giá trị xuất khẩu điều sang thị trường Singapore tăng mạnh lần lượt là 59,3% về lượng và 43,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, khối lượng hạt điều nhập khẩu trong tháng 11 ước đạt 42 nghìn tấn với giá trị đạt 40 triệu USD, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng của năm 2013 đạt 627 nghìn tấn với giá trị 584 triệu USD, tăng 101,3% về lượng và tăng 87,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.

Theo Dangcongsan.vn