Thứ ba,  05/07/2022

Đề xuất 2 phương án hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam

Ngày 27/11 tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức cuộc họp về Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì.

Ngày 27/11 tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức cuộc họp về Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì.

 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, mục tiêu tổng quát của Quy hoạch nhằm bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác và hiệu quả trên tuyến đường sắt Bắc – Nam hiện đại, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường;  góp phần nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam hiện đạt tiêu chuẩn Đường sắt quốc gia từ cấp 1 đến cấp 3 tùy thuộc điều kiện địa hình cụ thể theo các khu đoạn; đưa tuyến đường sắt Bắc – Nam hiện có đạt mục tiêu khai thác với tốc độ bình quân 80-90km/h với tàu khách và 50-60km/h đối với tàu hàng.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải đưa ra 2 phương án: phương án cơ sở với tốc độ chạy tàu bình quân của tàu khách là 80km/h và tàu hàng là 50km/h với khối lượng hành khách đạt 15 triệu hành khách/năm, hàng hóa đạt 5 triệu tấn/năm; phương án cao có tốc độ chạy tàu bình quân của tàu khách là 90km/h và tàu hàng là 60km/h với khối lượng vận tải hành khách đạt 16 triệu hành khách/năm, khối lượng hàng hóa đạt 6 triệu tấn/năm.

Theo đó, với phương án cơ sở, báo cáo của đơn vị tư vấn đã chỉ ra các giải pháp quy hoạch gồm: nâng cao tốc độ chạy tàu; nâng cao năng lực vận tải; nâng cấp đầu tư phương tiện đầu máy toa xe; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức khai thác. Đối với các giải pháp tiếp theo cho các phương án cơ sở đạt phương án cao có các giải pháp về biểu đồ tốc độ chạy tàu; giải pháp nâng cao tốc độ chạy tàu; giải pháp nâng cấp đầu tư phương tiện đầu máy toa xe.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan đưa ra được cơ sở khoa học về cả lý thuyết và thực tiễn để chứng minh được về tốc độ chạy tàu trong 2 phương án của Quy hoạch; rà soát lại các công trình cần phải nâng cấp, cải tạo; đưa thêm vào nội dung Quy hoạch về các dự án cải tạo, nâng cấp có thể thực hiện bằng xã hội hóa; nghiên cứu về giải pháp thoát lũ…  Đồng thời yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo về Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam chậm nhất là vào ngày 10/12/2013.

Theo Dangcongsan.vn