Thứ tư,  06/07/2022

Khối Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Trung du miền núi Bắc bộ: 15 tỉnh ký kết giao ước thi đua tại Lạng Sơn

LSO-Ngày 28/11/2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lạng Sơn (NN&PTNT), đơn vị khối trưởng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2013 vùng trung du miền núi Bắc bộ.

LSO-Ngày 28/11/2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lạng Sơn (NN&PTNT), đơn vị khối trưởng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2013 vùng trung du miền núi Bắc bộ. Dự hội nghị có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vụ tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT; lãnh đạo Sở NN&PTNT 15 tỉnh miền núi Bắc bộ.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT Lạng Sơn chuyển cờ khối trưởng cho Sở NN&PTNT Tuyên Quang

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, của Đảng bộ, chính quyền các địa phương và sự cố gắng của ngành nông nghiệp các tỉnh nên năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song sản xuất nông, lâm nghiệp ở các tỉnh thành viên đã hoành thành tốt nhiệm vụ. Phong trào thi đua của mỗi tỉnh và cả khối được phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Kịp thời phát hiện những nhân tố mới, rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức tốt phong trào. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, góp phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH ở mỗi địa phương. Tổng diện tích gieo trồng đạt 173.612.500 ha, tăng 107% so với kế hoạch. Diện tích chuyển đổi cơ cấu ở mỗi địa phương từ 2500ha đến 12.933,5ha. Toàn khối trồng được 166.960ha rừng, một số tỉnh trồng rừng vượt kế hoạch như: Bắc Giang 6.707ha, đạt 159% kế hoạch, Lạng Sơn 11.349ha, đạt 126% kế hoạch. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn khối có 1772 xã được quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các tỉnh đã hoàn thành toàn bộ quy hoạch nông thôn mới cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như: Phú Thọ 247/247 xã, Lạng Sơn 207/207 xã…Các tỉnh có từ 1 xã trở lên cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới là: Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích đạt được của khối NN&PTNT các tỉnh Trung du miền núi Bắc bộ. Đồng chí đề nghị khối tiếp tục phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, có nhiều cách làm hay, tạo ra nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của khu vực nói riêng, của cả nước nói chung.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT 15 tỉnh ký kết giao ước thi đua

Tiếp đó, lãnh đạo Sở NN&PTNT 15 tỉnh đã ký kết giao ước thi đua. Khối trưởng năm 2014 là Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang.

Đức Anh – Như Trang