Thứ bảy,  25/06/2022

Trình diễn kỹ thuật sản xuất ván ép xuất khẩu

LSO-Sáng 28/11/2013, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc-Sinec tại thôn Tân Thành, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị Trình diễn kỹ thuật sản xuất ván ép xuất khẩu nằm trong chương trình khuyến công Quốc gia năm 2013.

LSO-Sáng 28/11/2013, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc-Sinec tại thôn Tân Thành, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị Trình diễn kỹ thuật sản xuất ván ép xuất khẩu nằm trong chương trình khuyến công Quốc gia năm 2013.

Trình diễn kỹ thuật sản xuất ván ép xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Lâm sản Thịnh Lộc-Sinec

Từ tháng 1/2013, theo Chương trình Khuyến công Quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp đã thực hiện Đề án Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị sản xuất ván ép xuất khẩu cho Công ty Cổ phần sản xuất Lâm sản Thịnh Lộc-Shinec. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện đề án là 14,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí từ chương trình Khuyến công Quốc gia hỗ trợ 250 triệu đồng. Đề án thực hiện thành công đã tạo việc làm cho gần 200 lao động địa phương, với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/tháng, góp phần giải quyết tình trạng thiếu việc làm của thanh niên trong độ tuổi lao động tại địa phương. Đồng thời thu hút nông dân trong vùng tham gia trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Mô hình sản xuất của công ty sẽ là điển hình để phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ rừng nói riêng và ngành công nghiệp nói chung, góp phần phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Anh Dũng