Chủ nhật,  25/02/2024

UBGSTCQG: Sản xuất cải thiện nhưng nền kinh tế vẫn gặp khó

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) nhận định, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu cải thiện vào cuối năm nhờ xuất khẩu tăng khá. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn khó khăn do sức mua của người dân chậm cải thiện, tín dụng cho nền kinh tế tăng chậm trong bối cảnh tổng cầu thấp.
Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng khá trong 11 tháng.

 – Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) nhận định, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu cải thiện vào cuối năm nhờ xuất khẩu tăng khá. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn khó khăn do sức mua của người dân chậm cải thiện, tín dụng cho nền kinh tế tăng chậm trong bối cảnh tổng cầu thấp.

Sản xuất cải thiện nhờ xuất khẩu

Theo Báo cáo mới nhất của UBGSTCQG, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng dần qua các quý. Tính chung 11 tháng đầu năm, IIP tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái là 5,1%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức phục hồi khá hơn mặt bằng chung ở mức 7,1%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số PMI tháng 10 cũng đạt trên 50 điểm liên tiếp trong hai tháng sau khi dưới 50 điểm trong bốn tháng trước đó, chủ yếu nhờ lượng đơn hàng xuất khẩu mới tăng. Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm tăng 16,2% so với cùng kỳ. Sản xuất cải thiện đã làm hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đã tăng khá trở lại, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất.

Cơ cấu tín dụng tích cực hơn khi tập trung phục vụ cho sản xuất và hỗ trợ thị trường. Cụ thể là một số lĩnh vực ưu tiên cấp tín dụng có mức tăng cao hơn so với mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế. Tính đến hết cuối tháng 9-2013, tín dụng dành cho nông nghiệp, nông thôn tăng và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tăng khoảng 13-15%. Tín dụng tiêu dùng và bất động sản cũng tăng cao hơn mức tăng của nền kinh tế, phù hợp với định hướng chính sách hỗ trợ thị trường của Chính phủ.

Nền kinh tế vẫn còn khó khăn

Tuy nhiên UBGSTCQG cũng cho biết, sức mua của người dân chậm cải thiện, thể hiện qua mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng cũng như vận chuyển hàng hóa tăng chậm hơn cùng kỳ năm trước. Mức tăng chỉ số IIP cả năm 2013 dự kiến chỉ bằng năm 2012 (5.8%) và vẫn thấp hơn so với các năm 2011 và 2010.
Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng vẫn tăng so với cùng kỳ (tăng 8,4%) và tổng số vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp vẫn giảm 15,4%. Trong hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp trong nước tăng trưởng thấp hơn nhiều (tăng 3,6%) so với khu vực FDI (23,5%).

Tín dụng cho nền kinh tế tăng chậm trong bối cảnh tổng cầu thấp. Tính đến 31-10-2013, tăng trưởng tín dụng nền kinh tế mới đạt 7,18%, mới đạt xấp xỉ 60% kế hoạch cả năm.

Thu ngân sách thấp hơn kế hoạch. Lũy kế đến tháng 11 thu NSNN ước đạt 701.760 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng mới đạt 86% dự toán15. Dự kiến cả năm 2013, thu NSNN đạt 97% dự toán năm; đưa mức bội chi NSNN lên mức 5,3% GDP, cao hơn 0,5% GDP so với kế hoạch. Điều này đã ảnh hưởng đến cân đối ngân sách trung hạn.

Theo Nhandan.vn