Thứ ba,  05/07/2022

Không tăng giá bán xăng, dầu đi-ê-den trong nước

Ngày 5-12, Liên Bộ Tài chính - Công thương yêu cầu các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Ngày 5-12, Liên Bộ Tài chính – Công thương yêu cầu các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Ðồng thời, cho phép các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu đi-ê-den để giữ ổn định, không tăng giá bán xăng, dầu đi-ê-den trong nước, cụ thể: tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 100 đồng/lít (từ 200 đồng/lít lên 300 đồng/lít) đối với mặt bằng xăng và 200 đồng/lít (từ 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít) đối với mặt bằng dầu đi-ê-den. Thời điểm áp dụng từ 14 giờ ngày 5-12.

Ngoài ra, Liên Bộ cũng quyết định tiếp tục chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng dầu đi-ê-den, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít).

Theo Nhandan.vn