Thứ sáu,  23/02/2024

Quy định cho vay bằng ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 29/2013/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) đối với khách hàng vay là người cư trú.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 29/2013/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) đối với khách hàng vay là người cư trú.

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ: vay để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất – kinh doanh để trả nợ vay; doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2014 có nhu cầu vay để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất – kinh doanh để trả nợ vay (được thực hiện đến hết ngày 31-12-2014);… Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2014.

Theo Nhandan