Thứ sáu,  23/02/2024

Cập nhật định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển theo giá cả thị trường

Ngày 9/12 tại Hà Nội, ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam và ông Franz Jessen, Đại sứ/Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết văn bản hướng dẫn mới về định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam - Bản cập nhật năm 2013 (tên ngắn gọn là Định mức chi phí LHQ-EU).

Ngày 9/12 tại Hà Nội, ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam và ông Franz Jessen, Đại sứ/Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết văn bản hướng dẫn mới về định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam – Bản cập nhật năm 2013 (tên ngắn gọn là Định mức chi phí LHQ-EU).

Ảnh minh họa (Ảnh: HNV)

Theo đó, với phiên bản hoàn chỉnh về nội dung và cập nhật về định mức này, các định mức chi phí qui định sẽ phù hợp hơn với điều kiện và giá cả thị trường hiện tại. Bộ định mức chuẩn này sẽ tiếp tục được các cơ quan thực hiện và các đối tác khác áp dụng trong các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam do các cơ quan LHQ và các quốc gia thành viên EU tài trợ.

Kể từ lần đầu tiên ban hành năm 2009, Định mức chi phí LHQ – EU đã được ghi nhận vì những kết quả tích cực trong nỗ lực hài hòa hóa quy trình/thủ tục của các tổ chức tài trợ phát triển tại Việt Nam và giảm thiểu chi phí giao dịch cho các cơ quan thực hiện. Hướng dẫn này là một sự đóng góp cụ thể cho nỗ lực nâng cao hiệu quả viện trợ theo tinh thần của Cam kết Hà Nội và văn kiện quan hệ đối tác Việt Nam về hiệu quả viện trợ và được coi là một công cụ quan trọng để thúc đẩy sự minh bạch và sự tuân thủ mạnh mẽ hơn hệ thống quốc gia và hài hòa hóa thủ tục giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển.

Được biết, các định mức mới được cập nhật dựa trên giá cả thị trường nhằm thu hút được các dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời khuyến khích được sự hợp tác nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt cần thiết để có thể điều chỉnh phù hợp với những yêu cầu, mô hình khác nhau của các dự án. Các định mức này sẽ được rà soát lại định kỳ để điều chỉnh phù hợp với những biến đổi về giá cả trên thị trường.

Văn bản có hiệu lực ngay sau khi được ký kết sẽ là cơ sở cho các đối tác thực hiện dự án áp dụng ngay các định mức mới được cập nhật, bao gồm các chi phí nhân lực cho cán bộ dự án, các định mức cho chuyên gia tư vấn, biên dịch, phiên dịch, chi phí cho hội nghị, hội thảo, chi phí đi lại và các chi phí có liên quan khác. Kế hoạch của các dự án đang được thực hiện cũng sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với các định mức chi phí mới, nếu ngân sách sẵn có của dự án có thể.

Theo Dangcongsan.vn