Thứ năm,  30/06/2022

Thanh Hóa cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2014 tỉnh Thanh Hóa có kế hoạch tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tranh thủ thời cơ, vận hội mới để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2014 tỉnh Thanh Hóa có kế hoạch tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tranh thủ thời cơ, vận hội mới để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Trong đó, tỉnh tập trung vào các giải pháp chủ yếu: tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và Chương trình hành động cải thiện chỉ số cạnh tranh của tỉnh đến năm 2015; rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu và rà soát lập lại quy hoạch chung khu kinh tế và đề án quy hoạch điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2030; tổ chức thực hiện các cam kết, thỏa thuận với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có dự án đã đăng ký, cam kết với tỉnh tại Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận…

Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2014 với các chương trình xúc tiến đầu tư quy mô lớn, ngang tầm với vị thế của tỉnh trong tình hình mới; chú trọng xúc tiến đầu tư các dự án phụ trợ sau lọc hóa dầu, phát triển hệ thống cảng biển, dịch vụ phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn; tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức và một số nước, vùng lãnh thổ khác. Đồng thời, tỉnh củng cố, phát triển mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính lớn để tranh thủ sự hỗ trợ, tư vấn về tài chính và hợp tác đầu tư; nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hình thức BT, BOT, PPP; tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Năm 2013 mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thu hút đầu tư, vươn lên đứng thứ hai cả nước về thu hút đầu tư vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong công tác xúc tiến thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa, phải kể đến t hành công của Diễn đàn xúc tiến đầu tư cấp quốc gia vào Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận được tổ chức nhân sự kiện khởi công Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư trên 9 tỷ USD tổ chức vào cuối tháng 10/2013. Nhân sự kiện này, tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư và ký cam kết với tổng vốn đầu tư lên đến 4,7 tỷ USD.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức thành công các hội nghị cấp cao, chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với các đối tác quan trọng trong và ngoài nước như Singapore, Hàn Quốc, CHLB Đức, Lào, Tp. Hồ Chí Minh… Trong năm, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 60 dự án, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 21.983 tỷ đồng, tăng 33 dự án và 4.300 tỷ đồng vốn đầu tư so với năm trước; điều chỉnh tăng vốn cho 3 dự án FDI với số vốn tăng thêm 2,865 tỷ USD.

Theo Dangcongsan.vn