Chủ nhật,  03/07/2022

60 cán bộ được tập huấn hải quan tự động

LSO-Sáng 11/12/2013, Cục Hải quan Lạng Sơn tổ chức tập huấn quy trình hệ thống VNCCS/VCIS cho 60 cán bộ chủ chốt thuộc các chi cục hải quan cửa khẩu, phòng nghiệp vụ thuộc cục.

LSO-Sáng 11/12/2013, Cục Hải quan Lạng Sơn tổ chức tập huấn quy trình hệ thống VNCCS/VCIS cho 60 cán bộ chủ chốt thuộc các chi cục hải quan cửa khẩu, phòng nghiệp vụ thuộc cục.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên sẽ được tiếp cận với kiến thức về mục đích ý nghĩa của hệ thống VNCCS/VCIS hay còn gọi là hệ thống thông quan tự động. Đây là dự án ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Hệ thống được sử dụng cho mục đích thông quan tự động hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính hải quan. Tiếp tục nâng cao tiện ích của hải quan điện tử. Tăng trách nhiệm của doanh nghiệp. Qua lớp tập huấn các cán bộ sẽ trực tiếp nắm bắt thao tác kỹ thuật trực tuyến để có thể hướng dẫn lại cho doanh nghiệp, xử lý các thông tin hệ thống ngay tại cửa khẩu. Đây cũng là hệ thống bắt buộc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải thực hiện nhằm mang lại hiệu quả trong xuất nhập khẩu hàng hóa, thực hiện tốt quản lý nhà nước về hải quan.

Được biết hiện nay các chi cục hải quan tại Lạng Sơn đang vận hành chạy thử hệ thống thông quan tự động tiến tới chạy chính thức vào ngày 1/4/2014.

ĐÔNG BẮC