Thứ sáu,  01/07/2022

Gần 21 nghìn hội viên nông dân được vay vốn

LSO-Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, 11 tháng của năm 2013, qua kênh vay của các ngân hàng CSXH, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã ủy thác cho gần 20 nghìn hộ gia đình hội viên nông dân vay vốn, với tổng dư nợ đạt gần 440 tỷ đồng. Ngoài ra, qua kênh vay vốn của ngân hàng NN&PTNT, hơn 930 hộ hội viên hội nông dân được vay vốn với tổng dư nợ trên 26 tỷ đồng.

LSO-Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, 11 tháng của năm 2013, qua kênh vay của các ngân hàng CSXH, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã ủy thác cho gần 20 nghìn hộ gia đình hội viên nông dân vay vốn, với tổng dư nợ đạt gần 440 tỷ đồng. Ngoài ra, qua kênh vay vốn của ngân hàng NN&PTNT, hơn 930 hộ hội viên hội nông dân được vay vốn với tổng dư nợ trên 26 tỷ đồng.

Hội viên hội nông dân huyện Hữu Lũng vay vốn ưu đãi từ ngân hàng CSXH

Từ nguồn vốn được vay, bà con nông dân đã mạnh dạn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, một số hội viên còn mạnh dạn đầu tư vào kinh doanh một số loại hình dịch vụ. Thông qua việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, thời gian qua, rất nhiều hộ nông dân đã thu nhập cao, từng bước vươn lên làm giàu.

Không chỉ đứng ra tín chấp, ủy thác để hội viên hội nông dân được vay vốn, trong năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn thực hiện nhiều phong trào để khích lệ người nông dân phát triển sản xuất, như phong trào: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

TRÍ DŨNG