Thứ tư,  23/06/2021
Tổng cục Thuế

Họp trực tuyến triển khai công tác đầu năm

LSO-Ngày 14/1/2014, từ 64 điểm cầu kết nối Văn phòng Tổng cục Thuế với 63 cục thuế tỉnh, thành phố, ngành thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thu thuế năm 2013 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có trên 30 đại biểu lãnh đạo Cục Thuế, trưởng phòng chuyên môn và 11 lãnh đạo chi cục thuế.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Năm 2013, số thu ngân sách toàn quốc do cơ quan thuế quản lý đạt 676.696 tỷ đồng, đạt 105.% dự toán pháp lệnh, bằng 112,7% so với năm 2012. Thu từ dầu thô đạt 120.436 tỷ đồng, bằng 121,7% so với dự toán. Thu nội địa đạt 556.260 tỷ đồng, bằng 102% dự toán, tăng 17,8% so cùng kỳ. Có 47/63 tỉnh thành hoàn thành dự toán pháp lệnh. 53/63 địa phương có tăng trưởng so với cùng kỳ. 8/63 địa phương tăng trưởng thấp so với cùng kỳ. Trong năm 2013, ngành thuế đã tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường thu hồi nợ đọng, tăng cường quản lý kê khai theo Luật Quản lý thuế cũng như chống thất thu ngân sách. Đã thanh tra, kiểm tra 60.273 doanh nghiệp đạt 83,2%. Tăng thu qua thanh tra 13.186,5 tỷ đồng. Triệt để thi hành các nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02. Vì vậy đến tháng 12/2013 toàn ngành đã gia hạn, miễn, giãn giảm thuế với số tiền 11.639,5 tỷ đồng cho 231.457 lượt doanh nghiệp, nhờ đó nhiều doanh nghiệp đã kịp thời phục hồi sản xuất góp phần tăng thu cho ngân sách. Với tỉnh Lạng Sơn năm 2013, tổng thu nội địa đạt 1.235 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ, trong đó bao gồm cả thu phí theo Quyết định 26. Ngành thuế đã tham mưu cho UBND tỉnh nhiều biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng, tận thu nên nhiều chi cục đã hoàn thành dự toán cao.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: quyết tâm thu vượt 5%, thực hiện hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai tốt việc sửa đổi bổ sung các luật thuế mới, đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa thuế, thực hiện tốt phòng chống tham nhũng để thể hiện quyết tâm thu ngân sách năm 2014 đạt và vượt dự toán.

ĐÔNG BẮC