Thứ sáu,  25/06/2021

Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Hồ Chí Minh, trong năm 2013, ngành nông nghiệp Thành phố đạt giá trị gia tăng nông, lâm, ngư nghiệp trên 7.700 tỷ đồng, tăng 5,6% so năm 2012.

 

 

Sản phẩm rau sạch của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được người tiêu dùng ưa chuộng (ảnh:VL)

Đạt được kết quả này, do cơ cấu nông nghiệp Thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm diện tích lúa kém hiệu quả sang cây, con có giá trị nên thu nhập của người dân tăng thêm. Bên cạnh đó, còn do chương trình xây dựng nông thôn mới ở 6 xã điểm và 49 xã nhân rộng trên địa bàn Thành phố đã phát huy hiệu quả.

Với định hướng phát triển nông nghiệp Thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao như công nghệ sinh học vào sản xuất, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.Hồ Chí Minh, cho biết sắp tới sẽ phối hợp với Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao triển khai các thủ tục đầu tư thêm 2-3 khu nông nghiệp công nghệ cao theo chủ trương của UBND Thành phố.

Trong định hướng hoạt động năm 2014, ngành Nông nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện các chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng liên kết trong xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn…

Cùng với đó, ngành nông nghiệp Thành phố sẽ tăng cường triển khai chương trình nhằm huy động nguồn lực từ nhiều nguồn, xã hội và dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Dangcongsan.vn