Chủ nhật,  11/04/2021

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Ngày 27/5, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết, vừa qua, cơ quan này phối hợp với Trung Tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu điển hình cải tiến tại hiện trường sản xuất” nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

 

 

Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc Chương trình thúc đẩy phát triển công
nghiệp hỗ trợ của JICA phối hợp với các cơ quan đối tác (Ảnh: JICA)


Hội thảo diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 48 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam và 15 cơ quan, ban, ngành liên quan. Ba công ty nhận được sự hỗ trợ từ tình nguyện viên Nhật Bản trong hoạt động cải tiến sản xuất bao gồm Công ty Cổ phần In Nhãn hàng An Lạc, Công ty TNHH Nhựa Kỹ thuật Sakura, Công ty Cổ phần Trực Quan đã giới thiệu những kết quả cải tiến đạt được nhờ áp dụng 5S, cải tiến quy trình quản lý sản xuất, giảm lượng hàng lỗi, nâng cao dịch vụ,…

Buổi hội thảo giới thiệu điển hình cải tiến lần này là một trong những hoạt động thuộc Chương trình thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ của JICA phối hợp với các cơ quan đối tác.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao nhờ vào nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Để đạt được mục tiêu quốc gia cơ bản trở thành nước công nghiệp đến năm 2020, Việt Nam cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để đạt được thành công trong quá trình công nghiệp hóa đất nước. Việt Nam đã và đang gặp phải vấn đề thiếu kỹ thuật quản lý tại hiện trường sản xuất nên từ tháng 9/2009 cho tới nay, phối hợp cùng các cơ quan đối tác Việt Nam, JICA đã phái cử 16 tình nguyện viên cao cấp tới hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực như gia công kim loại, sản xuất khuôn mẫu, điện tử, khuôn đúc, máy móc công nghiệp,… ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.

Các tình nguyện viên cao cấp đã tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp này thông qua truyền đạt những kỹ thuật chuyên môn và kinh nghiệm tại hiện trường sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản như quản lý chất lượng, quản lý sản xuất, quản lý quy trình sản xuất, quản lý hàng tồn kho, 5S (phương pháp quản lý nhằm mục đích cải tiến môi trường làm việc),…

Kết quả của những hoạt động này đã được các tình nguyện viên và doanh nghiệp tiếp nhận chia sẻ với các cơ quan ban ngành và các công ty khác. Điều này được kỳ vọng sẽ phổ biến tới nhiều doanh nghiệp Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Theo Dangcongsan.vn