Thứ tư,  28/07/2021

Hỗ trợ lãi suất mua máy chế biến, bảo quản nông lâm sản: 6 năm hỗ trợ hơn 140 triệu đồng

LSO - Năm 2007, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND, Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng mua máy chế biến, bảo quản nông, lâm sản sau thu hoạch. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh chỉ mới có 28 hộ nông dân của 3 huyện (Đình Lập, Chi Lăng, Bình Gia) thực hiện với tổng số tiền vay là 1.232 triệu đồng, kinh phí nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay là 143,1 triệu đồng.

Chính sách đã đem lại cơ hội cho người nông dân có điều kiện mua máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, từng bước giảm sức lao động thủ công, nâng cao chất lượng, giảm hao hụt sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên chính sách chưa đáp ứng được kỳ vọng mà tỉnh đề ra. Trong đó có nguyên nhân chính là do Chính phủ đã ban hành Quyết định số 497/QĐ-TTg, ngày 17/4/2009 về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn, trong đó quy định rõ sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất và chế biến nông nghiệp với cơ chế ưu đãi hơn chính sách do tỉnh ban hành.

Tin ảnh: Vũ Như Phong