Thứ sáu,  25/06/2021
Ngành tài chính Lạng Sơn sơ kết 6 tháng đầu năm:

Thu ngân sách đạt khá

LSO-Chiều 21/7/2014, Sở Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.449.676 triệu đồng, đạt 76,5% dự toán trung ương giao, bằng 69,4% dự toán tỉnh giao và tăng 48,8% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, một số huyện có tốc độ thu khá so với dự toán như: Lộc Bình thu đạt 93,7% dự toán, 3 huyện gồm Đình Lập, Tràng Định, Văn Quan thu đạt trên 70% dự toán. Nhìn chung, kết quả thu ngân sách đạt khá nhờ sự phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước của các cấp, ban ngành ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, công tác điều hành chi ngân sách nhà nước được tăng cường, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm là 3.022.118 triệu đồng, đạt 52,2% dự toán, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2013. Các công tác khác như quản lý tài chính doanh nghiệp, kiểm soát giá cả thị trường, thanh tra, kiểm tra… vẫn được đảm bảo.

Tham gia hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã thảo luận và đề xuất những biện pháp giúp cho công tác tài chính, ngân sách phát huy hiệu quả hơn nữa. Sở Tài Chính tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, giải đáp những thắc mắc, đưa ra những giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, quyết tâm chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2014.

NHƯ TRANG