Thứ hai,  21/06/2021
Ngành Kiểm sát nhân dân

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

LSO-Ngày 24/7/2014, Viện Kiểm sát nhân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2014, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã nghiêm túc đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có những chuyển biến rõ nét; công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ được xem xét thận trọng, tỷ lệ bắt, giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 98,6%, vượt 3,6% so với chỉ tiêu đề ra. Việc xác định án điểm, xét xử lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương luôn được các cơ quan tư pháp quan tâm chỉ đạo (đã xác định được 34 vụ án điểm). Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa tiếp tục được nâng cao. Kiểm sát hoạt động tư pháp chặt chẽ, hiệu quả hơn, số lượng các kiến nghị, kháng nghị được nâng lên. Đơn khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành được giải quyết kịp thời. Công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp được chú trọng, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp đấu tranh, kiên quyết xử lý nghiêm minh với các loại tội phạm. Kiểm sát chặt chẽ hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết án hình sự. Tăng cường kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Tích cực, chủ động kiểm sát các bản án, quyết định giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động của tòa án…đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

MINH THẢO