Thứ ba,  22/06/2021

Bảy tháng, thu hút hơn 9,5 tỷ USD vốn FDI

Ngày 25-7, Cục Ðầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Ðầu tư) cho biết, bảy tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 9,53 tỷ USD, bằng 80,1% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó, tính đến ngày 20-7, cả nước có 889 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 6,85 tỷ USD, bằng 99,1% so cùng kỳ năm 2013 và 300 lượt dự án FDI đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,67 tỷ USD, bằng 53,7% so cùng kỳ năm 2013.

Vốn FDI thực hiện từ đầu năm đến nay cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 6,8 tỷ USD, tăng 2,3% so cùng kỳ năm trước.

Theo Nhandan