Thứ ba,  22/06/2021

Bảy tháng, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 14,4% so cùng kỳ

Bộ Tài chính vừa công bố, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 7 ước đạt 75,5 nghìn tỷ đồng; tính cho bảy tháng năm 2014 thì tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 497,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2013.
 

Trong đó, thu nội địa ước đạt 336,07 nghìn tỷ đồng, bằng 62,4% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2013; thu về dầu thô ước đạt 63,48 nghìn tỷ đồng, bằng 74,5% dự toán, bằng 97,8% so với cùng kỳ năm 2013; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 140 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 92,72 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi bảy tháng đầu năm ước 585,89 nghìn tỷ đồng, đạt 58,2% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Chi đầu tư phát triển tháng 7 ước đạt 19,03 nghìn tỷ đồng, lũy kế bảy tháng ước đạt 97,63 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% dự toán, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó, NSNN đã thực hiện cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước đạt 52,7% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 52% dự toán.

Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính cho biết, tổng số vốn thanh toán và tạm ứng theo chế độ ước 95 nghìn tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán (cùng kỳ năm 2013 đạt 52,5% dự toán). Vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 59,8 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2013 đạt 52,5% kế hoạch).

Chi trả nợ và viện trợ tháng 7 ước đạt 11,62 nghìn tỷ đồng, lũy kế bảy tháng ước đạt 72,51 nghìn tỷ đồng, bằng 60,4% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2013, bảo đảm thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính tháng 7 ước đạt 62,07 nghìn tỷ đồng, lũy kế bảy tháng ước đạt 415,75 nghìn tỷ đồng, bằng 59,1% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Tháng 7, bội chi NSNN ước 17,17 nghìn tỷ đồng; lũy kế bảy tháng đầu năm 88,53 nghìn tỷ bằng 39,5% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Trong tháng 7, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức hai phiên đấu thầu tín phiếu kho bạc và bốn phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ, kết quả trúng thầu đạt 25.950 tỷ đồng (Tín phiếu: 3.000 tỷ đồng; trái phiếu CP: 22.950 tỷ đồng). Tính luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 29-7, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 176.683,3 tỷ đồng, trong đó tín phiếu được 24.402 tỷ đồng, trái phiếu Chính phủ được 147.281,3 tỷ đồng, bảo hiểm xã hội được 5.000 tỷ đồng, đạt 76,1% kế hoạch Bộ Tài chính giao (232.000 tỷ đồng), bằng 84,1% kế hoạch thông báo ra thị trường (210.000 tỷ đồng).

Theo Nhandan.vn