Thứ sáu,  02/12/2022

Nhiều doanh nghiệp của ngành Xây dựng đang phục hồi

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng báo cáo về hiệu quả đầu tư và lộ trình tái cơ cấu các doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Nhờ các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ và Bộ Xây dựng, nhiều doanh nghiệp của Bộ đang phục hồi, bước đầu đã có doanh thu.

 
                             ( Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Theo Bộ Xây dựng, những khó khăn chung của nền kinh tế từ năm 2011 đến nay, đã làm cho các doanh nghiệp thuộc Bộ lâm vào tình trạng hết sức khó khăn: thiếu vốn, thiếu việc làm, lượng hàng tồn kho cao, một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, sản xuất cầm chừng, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn…

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấm dứt thí điểm việc thành lập 02 Tập đoàn ngành Xây dựng ( Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Việt Nam). Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp tích cực thực hiện tái cơ cấu, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung giải quyết nợ xấu, giải quyết hàng tồn kho, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong năm 2013, tất cả các Tổng công ty Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu, tập trung vào 4 nội dung chính gồm: tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh, tái cơ cấu tổ chức, tái cơ cấu tài chính và tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp.

Về công tác cổ phần hóa, trong năm 2013, Bộ Xây dựng đã hoàn thành cổ phần hóa 04 Tổng công ty (Viglacera, Viwaseen, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng) và 07 Công ty con thuộc các Tổng công ty.

Trong 7 tháng đầu năm 2014, đã đồng loạt triển khai công tác cổ phần hóa tại 10 Công ty mẹ ( Tổng công ty) và 10 Công ty con. Đến nay, đã hoàn thành phê duyệt giá trị doanh nghiệp và đang thẩm định phương án cổ phần hóa của 01 Công ty mẹ và 02 Công ty con; đang xác định giá trị doanh nghiệp tại 05 Công ty mẹ và tiến hành xử lý tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp tại 04 Công ty mẹ .

Về tái cơ cấu tài chính, theo Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, các Tổng công ty có 158 danh mục cần thoái vốn với tổng giá trị 5.025,78 tỷ đồng. Đến quý II/2014, đã và đang thực hiện thoái vốn 42 danh mục với tổng giá trị là 2.172,11 tỷ đồng, chiếm 43,22% kế hoạch, trong đó đã thoái vốn thành công tại 19 danh mục với tổng giá trị 497,16 tỷ đồng, đạt 9,89% kế hoạch và đang thực hiện thoái vốn tại 23 danh mục với tổng giá trị 1.674,95 tỷ đồng, chiếm 33,33% kế hoạch.

Trong hai quý đầu năm 2014, đa số các doanh nghiệp thuộc Bộ có doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên còn một số doanh nghiệp chưa đạt 50% kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2014. Giá trị sản xuất kinh doanh hai quý đầu năm 2014 ước đạt 65.971 tỷ đồng, bằng 47,9% so với kế hoạch năm 2014, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2013 ; đáng chú ý, một số lĩnh vực trước đây khó khăn nay đã có những dấu hiệu phục hồi như sản xuất vật liệu xây dựng, tư vấn…

Theo Dangcongsan.vn