Thứ ba,  05/07/2022
Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn:

Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2014-2019

LSO-Ngày 29/8/2014, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; và trên 60 hội viên Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn.

Theo báo cáo trong nhiệm kỳ đầu tiên 2009-2014, Hội đã thực hiện các mặt hoạt động đem lại hiệu quả cho hội viên và người tiêu dùng. Cụ thể, về công tác truyền phổ biến luật cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành được Hội triển khai kịp thời đến người tiêu dùng và các cơ quan liên quan; Dự án nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về rau an toàn được thực hiện dưới nhiều hình thức như: phát tờ rơi, mở chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng,… Đặc biệt công tác giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng luôn được Hội quan tâm, năm 2011 Hội giải quyết một đơn khiếu nại cho người tiêu dùng về sản phẩm bếp gas; năm 2012 giải quyết được 1 đơn khiếu nại về việc sử dụng điện thoại di động bị lỗi.

Tiếp đó, Đại hội thảo luận các ý kiến chỉ ra các điểm hạn chế, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành, Ban kiểm tra khóa 2, nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành khóa 2, nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 9 đồng chí (tăng 2 đồng chí so với khóa 1); bầu Ban kiểm tra gồm 3 đồng chí. Ông Lương Đăng Ninh, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Lạng Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn khóa 2.

Ra mắt câu lạc bộ người tiêu dùng nữ Lạng Sơn

Nhân dịp này, Đại hội ra mắt câu lạc bộ người tiêu dùng nữ Lạng Sơn mới được thành lập vừa qua gồm 22 đồng chí.

ĐỖ HOẠT