Chủ nhật,  03/07/2022

Đưa 5 dự án nhà máy xi măng ra khỏi quy hoạch

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 1592/TTg-KTN ngày 28/8/2014 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng trong quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tiến độ một số dự án trong Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: Đưa 05 dự án có quy mô công suất 910.000 tấn xi măng/năm ra khỏi quy hoạch, gồm: Cao Dương, Chợ Mới, Việt Đức, Long Thọ, Ngân Sơn.

Đồng thời, hoãn triển khai 09 dự án, gồm: Thanh Sơn, Tân Phú Xuân, Tân Tạo, Yến Mao, Sài Gòn Tân Kỳ, Phú Sơn, Mỹ Đức, Nam Đông, Minh Tâm. Bổ sung Dự án xi măng Long Sơn (Thanh Hóa) công suất 2,3 triệu tấn/năm được triển khai đầu tư năm 2014, dự kiến vận hành năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo thực hiện các dự án theo quy hoạch được duyệt và theo quy định hiện hành.

Theo CPV