Thứ năm,  30/06/2022

Sản lượng muối tám tháng đạt hơn một triệu tấn

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng muối tám tháng đạt hơn một triệu tấn, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó muối sản xuất thủ công đạt 720.045 tấn, tăng 4,8%; muối sản xuất công nghiệp đạt 281.840 tấn, tăng 29,5%.

Giá muối tháng 8 ổn định và giữ ở mức hợp lý. Cụ thể, muối ở miền bắc có giá từ 1.300 đến 2.500 đồng/kg; ở khu vực Nam Trung Bộ từ 550 đến 1.300 đồng/kg đối với muối thủ công và 850 đến 1.100 đồng/kg đối với muối công nghiệp; ở đồng bằng sông Cửu Long từ 1.000 đồng đến 1.800 đồng/kg.

Theo Nhandan