Thứ tư,  06/07/2022

Cấp giấy chứng nhận An toàn sinh học cho ngô biến đổi gen

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa cho biết, Bộ đã chính thức cấp giấy chứng nhận An toàn sinh học cho giống ngô biến đổi gen MON 89034. Đây là giống ngô đầu tiên tại Việt Nam được cấp giấy chứng nhận này.
 

Ngô biến đổi gen được trồng khảo nghiệm tại Việt Nam. Nguồn: vietnamnet.vn.

Ngày 27/8/2014, Bộ TN&MT đã có Quyết định số 1836/QĐ-BTNMT cấp giấy chứng nhận An toàn sinh học cho sự kiện ngô biến đổi gen MON 89034 của công ty TNHH Dekalb Việt Nam, thuộc tập đoàn Monsanto. Đây là sự kiện ngô biến đổi gen (BĐG) đầu tiên và duy nhất nhận được giấy chứng nhận của Bộ TN&MT tại thời điểm này.

Trước đó, sự kiện MON 89034 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Như vậy MON 89034 cũng là sự kiện ngô BĐG đầu tiên và duy nhất nhận được đầy đủ hai giấy chứng nhận An toàn sinh học và An toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi tính đến thời điểm này.

Để được cấp giấy chứng nhận An toàn sinh học, mỗi sự kiện BĐG cần được xem xét và đánh giá rủi ro kỹ lưỡng bởi Tổ chuyên gia và phải được chấp thuận bởi Hội đồng An toàn sinh học Quốc gia là an toàn đối với môi trường và đa dạng sinh học theo đúng trình tự quy định trong Thông tư 08/2013/TT-BTNMT. Quy trình xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý đánh giá an toàn cây trồng BĐG của Việt Nam đã được xây dựng một cách khoa học, bài bản, kế thừa nhiều ưu điểm từ các hệ thống quản lý an toàn cây trồng BĐG trên thế giới.

Bộ TN&MT khẳng định, tại Việt Nam, báo cáo đánh giá rủi ro của ngô biến đổi gen MON 89034 đối với môi trường và đa dạng sinh học đã được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu đã được chứng minh là an toàn sinh học trên thế giới và các số liệu qua các vụ khảo nghiệm hạn chế, khảo nghiệm diện rộng trong điều kiện thực tế tại Việt Nam. Các kết quả khảo nghiệm đã được Bộ NN&PTNT chứng nhận đạt yêu cầu.

Mặc dù vậy, sau khi có được giấy chứng nhận An toàn sinh học của Bộ TN&MT và giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, giống ngô biến đổi gen vẫn cần thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Bộ Y tế và được Bộ NN&PTNN công nhận là giống cây trồng mới được phép sản xuất kinh doanh thì mới có thể đưa vào sản xuất chính thức tại Việt Nam.

Theo CPV