Chủ nhật,  03/07/2022
Ngân hàng Chính sách Tràng Định:

Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng

LSO-Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tràng Định đã luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng trong năm 2014, phòng giao dịch tăng cường công tác tuyên truyền, giải ngân vốn được giao kịp thời và nâng cao hiệu quả quản lý vốn từ cơ sở. Từ đó, đảm bảo an toàn và hiệu quả nguồn vốn cho vay quay vòng.   
Nhờ được vay vốn, người dân xã Đại Đồng (Tràng Định) phát triển mô hình chăn nuôi

Trong 2 năm nay, mức cho vay một số chương trình nâng lên, dư nợ tín dụng ưu đãi tăng, có tiềm ẩn nguy cơ nợ quá hạn. Trong thực hiện lại có một số chương trình vốn giảm nhu cầu vay, ngược lại một số chương trình có nhu cầu vay rất lớn nhưng lại thiếu vốn như chương trình cho vay đối với hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, chương trình nước sạch nông thôn và chương trình hộ cận nghèo. Trước thực tế đó, từ cuối năm 2013, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã nỗ lực bám sát tình hình sử dụng vốn tại các xã, thị trấn, tham mưu điều chỉnh nguồn vốn, chú trọng tuyên truyền, giải ngân đầu năm và củng cố công tác quản lý vốn tại cơ sở. Ông Triệu Việt Quý, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho biết: năm 2014, huyện được phân bổ nguồn vốn theo đúng yêu cầu, tổng nguồn vốn giao 12,9 tỷ đồng, trong đó, hộ sản xuất kinh doanh 8 tỷ đồng, hộ cận nghèo 2 tỷ đồng và nước sạch nông thôn 2,9 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh giảm 3 tỷ đồng vốn cho vay hộ nghèo. Ngay sau khi có nguồn vốn, phòng giao dịch tập trung tuyên truyền, phổ biến về mức cho vay, lãi suất, phổ biến những quy định mới về các chương trình vốn cụ thể, như tăng mức cho vay, giảm lãi suất của một số chương trình… Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, tích cực đôn đốc, hướng dẫn các hộ làm hồ sơ vay sớm để đầu tư sản xuất có hiệu quả ngay từ đầu năm.

Cùng với tập trung tuyên truyền để giải ngân kịp thời nguồn vốn, phòng giao dịch tăng cường quản lý vốn ở cơ sở để đảm bảo an toàn và hiệu quả nguồn vốn cho vay quay vòng. Trong công tác này, phòng giao dịch phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội rà soát, đánh giá các tổ tiết kiệm và vay vốn theo tháng, quý. Sau đó tiến hành các biện pháp tập huấn nghiệp vụ theo cách cầm tay chỉ việc cho cán bộ tổ. Kịp thời thay đổi tổ trưởng khi họ thiếu trách nhiệm, không nhiệt tình. Củng cố, kiện toàn ngay các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động trung bình, yếu. Phòng giao dịch còn thực hiện nghiêm túc sự phân công, giao trách nhiệm đối với cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn. Qua đó, thường xuyên nắm nhu cầu vay vốn, tình hình sử dụng vốn, để có tham mưu, báo cáo cho Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.  Từ nỗ lực tuyên truyền, vận động, phòng giao dịch đã giải ngân xong sớm nguồn vốn giao, tránh tình trạng giải ngân ồ ạt vào những tháng cuối năm. Đến nay, tổng doanh số giải ngân vốn được 29,83 tỷ đồng, hơn 1.400 khách hàng vay mới, đạt gần 98% kế hoạch. Công tác quản lý vốn được nâng cao, tổng dư nợ vốn đạt trên 153,5 tỷ đồng, tăng 4,4 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn đang được các hộ vay đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất và nâng cao đời sống. Điển hình hiệu quả là chương trình vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, chương trình có số giải ngân lớn nhất trong năm 2014, hiện đang có dư nợ trên 60 tỷ đồng, với 2.377 hộ sử dụng vốn, đạt 98,4% kế hoạch năm. Các xã sử dụng vốn sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao là Đề Thám 10,3 tỷ đồng, Tân Tiến 5,6 tỷ đồng, Quốc Khánh 6,5 tỷ đồng. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, toàn huyện còn 874 triệu đồng nợ quá hạn. Phòng giao dịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, chính quyền địa phương để không ngừng củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ, thực hiện tốt lịch giao dịch xã… Từ đó, phấn đấu giảm nợ quá hạn, thu nợ đến hạn và thu lãi đạt kế hoạch, đặc biệt là tiếp tục giải ngân xong nguồn vốn 2,4 tỷ đồng vừa được bổ sung mới, đảm bảo an toàn, hiệu quả nguồn vốn cho vay quay vòng.

LÂM NHƯ