Chủ nhật,  03/07/2022
Cục thuế

Triển khai Nghị quyết gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

LSO-Ngày 8/9/2014, Cục thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 63 của Chính phủ cho lãnh đạo cục, lãnh đạo các đơn vị toàn ngành.
Lãnh đạo Cục thuế triển khai tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nghị quyết 63/NQ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/8/2014 về một số giải pháp nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. Theo đó phân định rõ trách nhiệm thẩm quyền của Chính phủ và Quốc hội về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các giải pháp đã đi vào từng vấn đề cụ thể như; gia hạn thời hạn nộp thuế không quá 60 ngày với số tiền thuế giá trị gia tăng của máy móc thiết bị tài sản của dự án đầu tư mà tổng giá trị nhập khẩu từ 100 tỷ đồng trở lên, thực hiện hoàn thuế trước kiểm tra sau chậm nhất là 5 ngày. Hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cá nhân được lựa chọn phương pháp tính, nộp thuế 20% thu nhập năm và cuối năm quyết toán thuế, nộp thuế 0,1% giá trị bán chứng khoán từng lần chuyển nhượng và cuối năm không quyết toán thuế. Người nộp thuế có doanh thu từ 50 tỷ đồng/năm trở xuống thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý… Tổng số mục tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền của Chính phủ là 14 mục, thẩm quyền Quốc hội là 15 mục. Cùng với đó Cục thuế đã thảo luận nhằm áp dụng chính sách nhanh nhất, có lợi nhất cho doanh nghiệp địa phương nhằm thiết thực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cũng tại đây Cục thuế đã quán triệt nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế.

ĐÔNG BẮC