Thứ năm,  30/06/2022

Điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án nâng cấp Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 6948/VPCP-KTTH ngày 09/9/2014 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vê việc điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án nâng cấp Quốc lộ 4A đoạn km29-km40, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý điều chuyển số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn km0-km33 và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4A đoạn km16-km66 để bổ sung cho Dự án nâng cấp Quốc lộ 4A đoạn km29-km40, tỉnh Lạng Sơn như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo của các dự án nêu trên.

Theo Dangcongsan.vn