Thứ năm,  30/06/2022

Phát triển thị trường bảo hiểm ổn định, hiệu quả

Thị trường bảo hiểm (TTBH) đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính. Ðể bảo đảm sự phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra là phải có một TTBH ổn định, hiệu quả, có thể thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước phục vụ đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Với sự tham gia của 45 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), trong đó có 29 DNBH phi nhân thọ, 16 DNBH nhân thọ, tám DN môi giới bảo hiểm và hai DN tái bảo hiểm, TTBH Việt Nam đã đạt được những kết quả tăng trưởng tích cực với những bước phát triển khá. Doanh thu của khối DN phi nhân thọ ước đạt 13.480 tỷ đồng (tăng 11% so cùng kỳ); doanh thu của khối DN nhân thọ tăng hơn 19%. Mức tăng trưởng khá ngoạn mục này là sự bất ngờ không nhỏ vì kinh tế trong nước chưa khởi sắc mạnh mẽ. Trong đó, hai DN tăng trưởng lớn nhất thị trường là Bảo Việt Nhân thọ (tăng trưởng 24%) và Dai-ichi Life Việt Nam (tăng trưởng 38%).

Nhìn lại quá trình phát triển của TTBH, năm 2013, với tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt hơn 47 nghìn tỷ đồng, tăng 14,13% so với năm 2012, điều đáng ghi nhận là tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của toàn thị trường rất lớn, ước đạt hơn 105 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2012. Trong đó, các DNBH phi nhân thọ đầu tư khoảng 24 nghìn tỷ đồng, tăng 14%; các DNBH nhân thọ đầu tư khoảng 81 nghìn tỷ đồng, tăng 24,01%. Tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ đạt gần 50%, góp phần vào công tác huy động vốn đầu tư cho sự nghiệp phát triển đất nước. Các DNBH đã tập trung vào thị trường truyền thống, cốt lõi, thế mạnh để tiếp tục tồn tại và phát triển, đồng thời chủ động tái cấu trúc để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tháng 5 vừa qua, sau vụ lợi dụng biểu tình đập phá, gây thiệt hại cho DN tại một số địa phương như Hà Tĩnh, Bình Dương, Ðồng Nai…, các DNBH đã nhanh chóng “vào cuộc”, kịp thời tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho DN bị thiệt hại hỗ trợ DN sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2014 cũng đánh dấu ba năm triển khai chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, thu hút 304.017 hộ nông dân/tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia. Chương trình đã giúp khách hàng thu nhập thấp, ở các khu vực nông thôn có thể tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm.

Dự báo của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, năm 2014, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng trưởng khoảng 10 – 11% so với năm 2013. Còn theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, với những nỗ lực tái cơ cấu thị trường của Bộ Tài chính và các DNBH, TTBH sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, trong đó TTBH phi nhân thọ năm 2014 sẽ đạt tăng trưởng 11-12%; TTBH nhân thọ tăng 16-17%, đầu tư vào nền kinh tế quốc dân đạt 110 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2014, TTBH được định hướng phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững; tiếp cận các chuẩn mực quốc tế; nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cho các lĩnh vực kinh tế và dân cư; góp phần ổn định kinh tế – xã hội. Theo Vụ Tài chính – Ngân hàng (Bộ Tài chính), trong các giải pháp phát triển TTBH thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của TTBH, cần tiếp tục tái cấu trúc DNBH theo đúng lộ trình; tăng cường quản lý, giám sát, bảo đảm mức độ an toàn vốn của các DNBH phù hợp với quy mô hoạt động, cơ cấu đầu tư và khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra hoạt động chi trả, giải quyết quyền lợi cho khách hàng của các DNBH. Bên cạnh đó, thúc đẩy đầu tư xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực tính phí bảo hiểm và trích lập dự phòng nghiệp vụ, thẩm định bảo hiểm, đánh giá và quản lý rủi ro. Nhiều DNBH khẳng định sẽ chú trọng hiệu quả nghiệp vụ hơn là tăng doanh thu, thị phần bằng mọi giá.

Theo Nhandan.vn