Thứ năm,  30/06/2022

Hội thảo đánh giá thực tiễn công tác theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký kinh doanh

LSO-Ngày 18/9/2014, đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội thảo đánh giá thực tiễn công tác theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận và nhiều ý kiến đóng góp của cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh của tỉnh và các huyện; tình hình chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh của một số doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Các ý kiến đã nêu lên thực trạng thi hành các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh trong thời gian qua, những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn và các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn…

Các đại biểu đóng góp ý kiến

Toàn bộ các ý kiến được đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tỉnh ghi nhận và tổng hợp đầy đủ để báo cáo UBND tỉnh  kiến nghị với Trung ương hoàn thiện các chính sách pháp luật và có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

MINH THẢO