Thứ tư,  06/07/2022

Nhà nước nắm 75% vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Tổng công ty Hàng không Việt Nam cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo Bộ Giao thông vận tải cho biết, triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng không Việt Nam, ngày 10/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1611/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Theo đó, Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Vietnam Airlines là 14.101.840 triệu đồng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần tương đương hơn 1.410.184.000 cổ phần. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là: Nhà nước nắm 75% vốn điều lệ tương đương 1.057.638.000 cổ phần; bán cho nhà đầu tư chiến lược là 20%; bán đấu giá công khai là 3,475%; phần còn lại sẽ bán ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn.

 

 Nhà nước nắm 75% vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam


Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Hàng không Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP là Bộ Giao thông vận tải.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở giao dịch chứng khoán để bán cổ phần lần đầu, chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức, triển khai bán cổ phần lần đầu ra công chúng, lựa chọn thời điểm thích hợp để giảm tỷ lệ phần vốn nhà nước còn nắm giữ không thấp hơn 65% vốn điều lệ.

Căn cứ vào phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề xuất của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty triển khai các bước tiếp theo để hoàn thành công tác cổ phần hóa theo quy định. Dự kiến, thời gian bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trong tháng 11/2014; hoàn thành công tác cổ phần hóa trong quý II/2015.

Theo Dangcongsan.vn