Thứ bảy,  25/06/2022

Tham vấn Dự thảo Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Tham vấn Dự thảo Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ".

 

 

 Hình ảnh tại buổi hội thảo. (Nguồn: K.D)

Dự thảo Nghị định về Công nghiệp hỗ trợ đề xuất việc áp dụng thí điểm đến năm 2020, dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được miễn thuế thu nhập tối đa 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 9 năm tiếp theo tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư. Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân cũng được miễn 50% so với mức thu nhập cá nhân thông thường áp dụng cho chuyên gia đào tạo, chuyển giao công nghệ với thời gian tối đa 1 năm.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sẽ được hưởng các ưu đãi về tín dụng đầu tư từ Quỹ đầu tư công nghiệp hỗ trợ với lãi suất không quá 80% lãi suất vay thương mại, và thời gian vay lên đến 10 năm; và có thể được Qũy tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ xem xét bảo lãnh.

Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của doanh nghiệp vừa và nhỏ còn được gia hạn nộp thuế 6 tháng kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế lần đầu theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển nhân lực công nghiệp hỗ trợ, dự thảo cũng nêu rõ sẽ ưu tiên hợp tác đào tạo sinh viên ngành kỹ thuật công nghiệp hỗ trợ tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề tiên tiến khu vực và thế giới; thu hút, sử dụng có hiệu quả người có trình độ cao, năng lực trẻ tài năng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Cũng nhằm đảm bảo cho việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ dành nguồn vốn 30.000 tỷ đồng để đầu tư cho lĩnh vực này, trong đó Vốn điều lệ của Quỹ do Ngân sách nhà nước cấp là 2.000 tỷ đồng, hai năm đầu tiên mỗi năm cấp 500 tỷ đồng, năm thứ ba cấp 1.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ của Quỹ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

Theo Dangcongsan.vn