Chủ nhật,  03/07/2022

Thận trọng trong việc mở rộng diện tích trồng sắn

Trong vài năm trở lại đây, sắn là loại cây mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào các dân tộc nhờ mức giá cao. Ðồng thời cũng là loại cây dễ trồng, chi phí đầu tư thấp hơn so với các cây trồng khác.

Năm 2003, tỉnh Ðác Lắc có 9.007 ha sắn nhưng hiện nay đã tăng lên gần 35 nghìn ha. Diện tích sắn tập trung nhiều nhất ở các huyện Ea Súp, Ea Kar, Krông Bông, Ea H&#39leo, M&#39Ðrắc. Hiện tỉnh Ðác Lắc có kế hoạch tiếp tục mở rộng diện tích cây sắn nhằm đáp ứng nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn, theo đó sẽ tăng thêm hơn 30 nghìn ha để đưa diện tích cây sắn tăng lên hơn 66 nghìn ha vào năm 2020.

Tuy nhiên, đây là loại cây trồng nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn dinh dưỡng trong đất. Ðiều này đã được chứng minh qua những diện tích đất đã trồng bốn vụ sắn liên tục trở lên, sau đó không thể trồng lại bất cứ loại cây nào dù có thâm canh, đầu tư bón phân cải tạo đất. Những năm đầu khi làm đất trồng sắn, do còn màu mỡ cho nên tuy không bón phân, chăm sóc nhưng năng suất vẫn đạt hơn 30 tấn củ tươi/ha, nhưng mấy năm sau năng suất ngày càng giảm dần, chỉ còn 15 đến 10 tấn củ tươi/ha… Không thể phủ nhận những đóng góp của cây sắn trong giải quyết vấn đề an ninh lương thực cho người dân ở những vùng đất cằn cỗi, góp phần xóa đói, giảm nghèo cũng như tăng thêm mặt hàng nông sản xuất khẩu cho địa phương. Tuy nhiên, nếu không có sự phát triển phù hợp thì đây là loại cây trồng ảnh hưởng lớn đến độ phì nhiêu của đất. Chính vì vậy, tỉnh Ðác Lắc cần thận trọng trong việc mở rộng diện tích cây sắn, nhất là không nên chặt phá rừng để lấy đất trồng sắn. Tỉnh cần sớm quy hoạch lại diện tích trồng sắn, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc đưa các giống sắn mới có năng suất cao vào trồng đại trà cũng như đầu tư thâm canh, xen canh, luân canh bằng các loại cây ngắn ngày khác nhằm tăng năng suất, hiệu quả, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, hạn chế suy thoái nguồn tài nguyên đất đỏ trên địa bàn.

Theo Nhandan.vn