Thứ tư,  06/07/2022

Đáp ứng yêu cầu của một thế giới đang thay đổi

Hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức (IAOS) được thành lập vào năm 1985. Cứ hai năm một lần IAOS tổ chức Hội nghị quốc tế tại các nước thành viên đăng cai tổ chức, với các chủ đề liên quan đến sự phát triển của thống kê chính thức.

Đây là diễn đàn để cơ quan thống kê các quốc gia, các nhà khoa học thống kê, các tổ chức quốc tế… chia sẻ kinh nghiệm cả về quản lý và chuyên môn vì sự nghiệp phát triển thống kê. Năm nay, hội nghị sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng trong các ngày 8 – 10-10-2014, với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế; và khoảng 100 đại biểu trong nước đại diện cho một số bộ, ngành liên quan, chuyên gia thống kê của các trường đại học, các viện nghiên cứu…

Trước một thế giới đang có nhiều đổi thay và đầy biến động, hơn lúc nào hết, số liệu thống kê chính là căn cứ quan trọng để Chính phủ, các nhà lập kế hoạch, chiến lược… lựa chọn để đề ra quyết sách phù hợp với tiến trình phát triển chung. Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều yếu tố mới nảy sinh như vấn đề phát triển bền vững, cách đánh giá sự thịnh vượng xã hội, các số liệu về tài nguyên, môi trường… đòi hỏi người sử dụng thông tin phải có cách tiếp cận chọn lọc. Vì vậy, đây vừa là động lực nhưng cũng vừa là thách thức đối với ngành thống kê -đơn vị sản xuất thông tin chính thức. Và câu hỏi được các nhà thống kê trên thế giới đặt ra là: Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong bối cảnh thế giới ngày càng có nhiều sự đổi thay?

Đây cũng chính là chủ đề cốt lõi của Hội nghị IAOS 2014 năm nay: “Thách thức của Thống kê Nhà nước: Đáp ứng yêu cầu của một thế giới đang thay đổi”.

Với chủ đề này, nội dung của hội nghị tập trung vào một số vấn đề như: Theo sát những thay đổi về nhu cầu của người sử dụng thông tin thống kê, dễ dàng truy cập, phù hợp và tin cậy; Khám phá những công nghệ mới, nhất là việc sử dụng intơ-nét để thu thập và phổ biến thông tin thống kê; Các giải pháp cho hoạt động thống kê trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp; Truy cập các dữ liệu vi mô trong điều kiện bảo đảm tính bảo mật thông tin của đối tượng cung cấp thông tin thống kê; Hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo, tăng cường đối thoại, trao đổi với người sử dụng; Phát triển các nguồn thông tin thống kê mới, như khai thác hồ sơ hành chính để tạo ra các số liệu chính thức.

Tham dự diễn đàn, Việt Nam có bốn chủ đề giới thiệu chính là: Nghiên cứu quốc gia 2010 về bạo hành phụ nữ ở Việt Nam; Ứng dụng mô hình Quy trình hoạt động thống kê tại Tổng cục Thống kê; Sử dụng nguồn dữ liệu hành chính cho thống kê chính thức: áp dụng ở Việt Nam; nghiên cứu áp dụng mô hình khai thác số liệu phục vụ phân tích dịch vụ chăm sóc y tế của các bệnh viện ở khu vực miền trung và cao nguyên Việt Nam.

Với tư cách chủ nhà, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị những điều kiện thuận lợi nhất cho các đại biểu quốc tế và trong nước tham dự hội nghị. Cụ thể là, sau khi Đề án tổ chức Hội nghị IAOS được Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt, công tác chuẩn bị cho Hội nghị đã được khẩn trương thực hiện, như: Thành lập Ban Chỉ đạo Hội nghị IAOS 2014 gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; thành lập Ban tổ chức Hội nghị và các Tiểu ban chuyên môn; triển khai xây dựng trang thông tin điện tử (trang web) truyền thông của IAOS, các vấn đề về tài chính, hậu cần, công tác tuyên truyền…

cũng được triển khai tích cực.

Đặc biệt, Hội nghị IAOS 2014 diễn ra trong bối cảnh diễn biến chính trường thế giới đang có nhiều bất ổn, xung đột sắc tộc, tôn giáo giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc, dịch bệnh gia tăng… Do vậy để bảo đảm an toàn cho hội nghị, công tác an ninh, an toàn được đặt lên hàng đầu.

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có sự phối hợp chặt chẽ, xây dựng những phương án rất cụ thể để thực hiện. Với những nỗ lực đó, chắc chắn Hội nghị Hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức sẽ thành công tốt đẹp.

Theo Nhandan