Thứ năm,  30/06/2022

Gần 17 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới tại TP.Hồ Chí Minh

UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn Thành phố có 16.981 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 92.726 tỷ đồng (so cùng kỳ giảm 12% về số lượng doanh nghiệp và tăng 5% về vốn đăng ký).

Ngoài ra, có 29.785 doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với số vốn bổ sung 94.072 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 11% về số lượng doanh nghiệp và tăng 5% về vốn bổ sung). Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 186.798 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Trong tháng qua, Thành phố tiếp tục triển khai phục vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà cho doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn (giúp hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định mà không cần đến Sở Kế hoạch và Đầu tư). Trong 9 tháng đầu năm 2014 đã có gần 3.139 hồ sơ đăng ký thành công dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà.

Bên cạnh đó, tính đến cuối tháng 9, có 1.927 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (bằng 11,3% số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 7% so cùng kỳ.

UBND Thành phố cũng cho biết, tình hình đầu tư trực tiếp nước ngòai vào Thành phố có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Tính trong 9 tháng đầu năm 2014, đã có 292 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt 1,23 tỷ đô-la Mỹ (so cùng kỳ giảm 7,8% về số dự án và tăng 67,7% về vốn). Ngoài ra, có 88 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 218 triệu đô-la Mỹ (so cùng kỳ giảm 9,3% về số dự án và giảm 65% về vốn điều chỉnh). Tính chung tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 1,45 tỷ đô-la Mỹ, tăng 6,9% so cùng kỳ.

Về vốn viện trợ phát triển (ODA), Thành phố hiện cũng đang quản lý 3 dự án đã hoàn thành, đang theo dõi trả nợ và 19 dự án đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư 119.827,703 tỷ đồng (98.466,994 tỷ đồng vốn ODA, 21.346,703 tỷ đồng vốn đối ứng). Ước giải ngân 9 tháng đầu là 5.730 tỷ đồng (5.065 tỷ đồng vốn ODA, đạt 126,5% kế hoạch; 665 tỷ đồng vốn đối ứng, đạt 69,2% kế hoạch).

Theo Dangcongsan.vn