Thứ sáu,  01/07/2022

Đột phá với nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng

Ngày 1-10, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) tổ chức hội thảo khoa học “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030”.
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng.

Theo GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam: Nên chăng, chọn đột phá, định hướng cho Lâm Đồng là “nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ”, thay cho “công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp” thời gian qua? Phải đặt cái này cho đúng mới thành công. Bởi Lâm Đồng đã nổi tiếng với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là công nghiệp hóa lĩnh vực nông nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu một số đánh giá sát thực, đưa ra dự báo và các ý tưởng cho sự phát triển bền vững, tạo sự đột phá cho Lâm Đồng như: thực trạng cạnh tranh cấp tỉnh của Lâm Đồng; khả năng kết nối vùng; đột phá thể chế nhằm phát huy khả năng, thế mạnh của địa phương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đặt trọng tâm vào nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao; chọn hạt nhân để phát triển, định hướng cho các vùng khác, không để xảy ra tình trạng “cùng tiến”…

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng GDP của Lâm Đồng luôn đạt mức 14% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt hai nghìn USD. Đến nay, Lâm Đồng có khoảng 15% diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh thu bình quân trên 1ha đất canh tác đạt hơn 122 triệu đồng, giá trị nông sản xuất khẩu chiếm khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu của địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến cho rằng, ngoài những kết quả nêu trên, địa phương cũng gặp không ít khó khăn, do tiềm lực kinh tế hạn chế, cơ cấu kinh tế mất cân đối, hạ tầng thiếu đồng bộ, các doanh nghiệp chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, khả năng cạnh tranh yếu… Do đó, những ý kiến, ý tưởng từ các nhà quản lý, chuyên gia trong nước và quốc tế tại hội thảo, sẽ giúp địa phương hoạch định hợp lý chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh mới.

Theo Nhandan.vn