Thứ sáu,  25/06/2021

Cao Lộc trước thềm xuân

LSO-Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng năm 2014 được đánh giá là năm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cao Lộc giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Thắng lợi này chính là động lực để Cao Lộc vững tin bước vào năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Hoạt động khai thác vật liệu xây dựng tại Công ty Giang Sơn, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc

Trong bối cảnh chung, bước vào năm 2014, Cao Lộc vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như nhiều dự án, công trình thiếu vốn, trong khi đó khả năng huy động các nguồn lực cho đầu tư không nhiều. Mặt khác, với đặc thù là huyện miền núi, biên giới, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn vẫn  tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Ở khu vực nông thôn, điều kiện hạ tầng còn nhiều hạn chế, sản xuất quy mô nhỏ, sản lượng nông sản hàng hóa chưa nhiều và không ổn định… là những trở ngại trong phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt, trong năm 2014, diễn biến thời tiết phức tạp, cơn bão số 2 và số 3 ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: từ chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện đã tích cực triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện toàn diện nhiệm vụ đã đề ra. Bám sát định hướng chung của tỉnh, phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể đã được HĐND huyện thông qua.

Mặc dù sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm hơn 20% trong tổng sản phẩm nội huyện, nhưng đây là ngành sản xuất quan trọng bởi trên 80% dân số huyện là cư dân nông thôn. Ngoài việc tăng cường hạ tầng, bảo đảm vật tư phục vụ sản xuất, Cao Lộc đã chủ động triển khai các mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ví dụ như mô hình liên kết với doanh nghiệp sản xuất lạc L14 tại Tân Liên, Gia Cát; mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động con giống tại chỗ ở Hải Yến, Hòa Cư… Mặt khác thế mạnh về rau màu tiếp tục được phát huy, toàn huyện đã trồng được trên 1.000 ha rau xanh các loại, tăng so với cùng kỳ. Kinh tế rừng tiếp tục phát triển với trên 900 ha trồng mới trong năm, vượt 14% kế hoạch. Theo ước tính hiện nay với khoảng 2.000 ha thông đến tuổi khai thác nhựa và 2.500 ha hồi đang cho thu hoạch, trung bình mỗi năm nhân dân trong huyện có thu nhập trên 700 tỷ đồng từ các sản phẩm này.

Đối với sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ổn định và nâng cao năng lực sản xuất của các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp chế biên nông lâm sản gắn với các vùng nguyên liệu. Qua đó nâng giá trị sản xuất thực tế năm 2014 lên gần 400 tỷ đồng, vượt khá so với năm trước. Cùng với đó, Cao Lộc tập trung phát triển nhóm ngành dịch vụ thế mạnh như du lịch và tăng cường các hoạt động kiểm soát, bình ổn thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo tăng trưởng của các ngành kinh tế mũi nhọn này.

Cùng với việc triển khai có hiệu quả những giải pháp ổn định và phát triển các ngành kinh tế, UBND huyện Cao Lộc đã thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Tổng thu ngân sách năm 2014 trên địa bàn huyện đạt hơn 200 tỷ đồng, vượt 46,81 dự toán tỉnh giao và vượt trên 40% chỉ tiêu phấn đấu của huyện. Trong đó, riêng thu nội địa đạt gần 70 tỷ đồng, vượt 32,7% kế hoạch. Sự ổn định, phát triển của kinh tế đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì, phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong tổng số 19 chỉ tiêu mà HĐND huyện đề ra trong năm 2014, có tới 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Chỉ tiêu không đạt là xây dựng nhà văn hóa thôn và sân chơi thể thao, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Cao Lộc vẫn là một trong những huyện có tỷ lệ nhà văn hóa thôn cao nhất với 96% tổng số thôn có nhà văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND huyện ông Hoàng Quy khẳng định: những thắng lợi quan trọng của năm 2014 đã tạo đà tâm lý rất tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015, tạo không khí thi đua sôi nổi trên địa bàn huyện, lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII.

VŨ NHƯ PHONG