Thứ năm,  06/05/2021

Bộ Công Thương tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014

Bộ Công Thương vừa có thông báo tới các Bộ, ngành, Sở Công Thương tỉnh, thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng về chương trình xét chọn "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2014.

Chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” do Bộ Công Thương tổ chức thực hiện từ năm 2004 đến nay là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương. Mục tiêu của hoạt động này là ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

 

 Xuất khẩu gạo của Việt  Nam luôn thuộc top đầu khu vực và thế giới.
 (Ảnh minh họa: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Tiếp tục chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của các năm trước đây, Bộ Công Thương triển khai tổ chức chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2014. Theo đó, Quy trình và thủ tục xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2014 được thực hiện theo quy định tại Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ban hành kèm theo Quyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương (quy định về mức kim ngạch xuất khẩu đối với từng nhóm hàng được nêu cụ thể tại công văn số 13039/BCT-XNK ngày 26 tháng 12 năm 2014).

Các Bộ, ngành, Sở Công Thương tỉnh, thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng cần nhanh chóng thông báo chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2014 đến các doanh nghiệp trực thuộc và hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai Đơn đăng ký xét chọn theo quy định. Đồng thời tổ chức xét chọn theo quy định tại Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ban hành kèm theo Quyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Sau đó, gửi kết quả xét chọn về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu), Số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, muộn nhất là ngày 20 tháng 3 năm 2015.

Bộ Công Thương cũng lưu ý, trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật Việt Nam, hoặc bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, hoặc bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị đưa ra khỏi danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” trong năm được xét chọn và không được xét chọn trong 2 năm tiếp theo.

Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố sẽ được Bộ Công Thương hỗ trợ trong các hoạt động về xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, thương mại điện tử theo quy định tại Quyết định số 7313/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo CPV