Thứ ba,  11/05/2021

Năm 2015 sẽ cổ phần hóa xong các tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng vừa công bố tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ngành Xây dựng năm 2014. Theo đó, khu vực ngoài nhà nước có giá trị sản xuất lớn hơn khu vực nhà nước. Năm 2015, Bộ Xây dựng phấn đấu cổ phần hóa xong các Tổng công ty trực thuộc Bộ.

 

 

Tổng công ty Viglacera là 1 trong 6 Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây
dựng đã được cổ phần hóa. Ảnh: TL

 Theo Bộ Xây dựng, năm 2014, các doanh nghiệp ngành Xây dựng đã tập trung thực hiện tái cơ cấu, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã tích cực đầu tư phát triển nhà ở xã hội, xác định đây là giải pháp đúng đắn và phù hợp, vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động, vừa góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội, giúp người nghèo cải thiện chỗ ở.

Giá trị sản xuất ngành Xây dựng năm 2014 theo giá hiện hành ước đạt 849 nghìn tỷ đồng, trong đó: khu vực nhà nước đạt 84,3 nghìn tỷ đồng (giảm 8,9% so với 2013); khu vực ngoài nhà nước đạt 709,9 nghìn tỷ đồng (tăng 10,3% so với 2013); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 54,8 nghìn tỷ đồng (tăng 62,3% so với 2013).
 

Giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng năm 2014 là 161,87 nghìn tỷ đồng, tăng 7,07% so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 6% GDP cả nước. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng là 02 lĩnh vực thu hút mạnh vốn đầu tư FDI.

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp thuộc Bộ ước đạt 149.587 tỷ, đạt 106,9% kế hoạch, bằng 103,6% so với cùng kỳ; tổng giá trị đầu tư ước đạt 15.060 tỷ, đạt 102,3% kế hoạch, bằng 144,2% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 133.391 tỷ, bằng 104% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.829 tỷ, bằng 154% so với cùng kỳ. 

Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm 2011-2013, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực.  

Các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Xây dựng đều tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn tại các dự án đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chủ yếu. Năm 2014, Bộ đã hoàn thành cổ phần hóa thêm 04 Tổng công ty (Viglacera, Viwaseen, Xây dựng Hà Nội, Xây dựng Bạch Đằng), đưa tổng số Tổng công ty đã hoàn thành cổ phần hóa là 06/15 Tổng công ty.

Đối với 9 Tổng công ty còn lại, dự kiến hoàn thành việc cổ phần hóa trong năm 2015. Hiện các Tổng công ty đã và đang tiến hành thoái vốn tại 54 danh mục thoái vốn với giá trị 2.377 tỷ đồng, đạt 47,1% kế hoạch thoái vốn.

Theo Dangcongsan.vn