Thứ ba,  11/05/2021
Triển khai nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2015:

Tái cơ cấu gắn với xây dựng nông thôn mới

LSO-Ngày 14/1/2015, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai kế hoạch 2015. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Năm 2014 sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của biến đổi khí hậu. Cơn bão số 2 và số 3 gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất. Tuy nhiên với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự cố gắng nỗ lực của bà con nông dân trong toàn tỉnh, sản xuất nông nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng 2,28%. Các chỉ tiêu chính về trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh nông sản, khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật… được quan tâm đúng mức và dần tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu quả sản xuất. Từ đó thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào đổi mới hoạt động khuyến nông, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; ứng phó biến đổi khí hậu; nhân rộng mô hình kinh tế hợp tác, các mô hình kiên kết sản xuất có hiệu quả; chuyển dịch cơ cấu mùa vụ; đảm bảo an toàn trong chăn nuôi; tái cơ cấu ngành lâm nghiệp… Qua đó xác định mục tiêu cụ thể là: tăng trưởng toàn ngành đạt 4-4,5%; cơ cấu trong GDP đạt 26-27%; tổng sản lượng lương thực trên 306 nghìn tấn; trồng rừng mới đạt 9.500ha….

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong năm 2014. Đồng chí khẳng định những kết quả đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng tình với những mục tiêu và giải pháp mà ngành đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ 2015 cần tập trung đó là: thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, quản lý vận hành tốt cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; tích cực quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho nông lâm sản; rà soát, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn… thi đua lao động sản xuất, tạo hiệu quả cao, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu đã đề ra.

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giấy khen của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014. Cũng tại hội nghị, ngành nông nghiệp tỉnh phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2015.

VŨ NHƯ PHONG