Thứ sáu,  07/05/2021

Phú Yên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Nhiệm kỳ 2011-2015, Tỉnh ủy Phú Yên đề ra ba nhiệm vụ mang tính đột phá, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực toàn diện, có chất lượng, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
 
 Giờ thực hành của sinh viên Trường cao đẳng Phú Yên.

Để có nguồn nhân lực tốt, trước tiên, tỉnh Phú Yên tập trung đầu tư phát triển toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo, nâng cao số lượng và bảo đảm về chất lượng. Ba năm qua, Phú Yên có 34.426 người được tuyển mới để đào tạo nghề, trong đó đào tạo nghề có trình độ trung cấp, cao đẳng là 8.848 người, đào tạo nghề ngắn hạn 25.578 người. Đào tạo nghề, tư vấn nghề và việc làm cho hơn 2.100 cán bộ làm công tác lao động – thương binh và xã hội cấp huyện, cấp xã và bí thư chi bộ, trưởng thôn, buôn, khu phố tham gia…

Tỉnh Phú Yên ban hành nhiều chính sách đãi ngộ, thu hút chuyên gia, nhà khoa học, giáo viên có học hàm học vị giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ; các chuyên gia đầu ngành, thợ bậc cao về làm việc tại tỉnh; xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; bảo đảm chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên và người học.

Năm 2013, tỉnh ban hành quy định chi tiết về phạm vi, đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của người được đào tạo, thu hút; ban hành danh mục các chuyên ngành và các cơ sở đào tạo ở trong nước để thực hiện chính sách đào tạo sau đại học và thu hút cán bộ của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự cho biết: Tỉnh vừa ra quyết định tuyển dụng sáu bác sĩ về Phú Yên công tác, bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Hinh. Chủ trương của tỉnh là có chính sách đãi ngộ để thu hút 280 bác sĩ về tỉnh công tác trong giai đoạn 2014-2020. Bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi sẽ được hỗ trợ một lần 250 triệu đồng, loại khá 200 triệu đồng, loại trung bình 150 triệu đồng. Bác sĩ có trình độ sau đại học sẽ được hỗ trợ từ 280 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Trong đó, mức hỗ trợ đối với giáo sư là 500 triệu đồng, phó giáo sư 400 triệu đồng, tiến sĩ y khoa 350 triệu đồng, v.v. Tổng kinh phí cho đề án này là hơn 49,4 tỷ đồng. Phú Yên còn thu hút và đào tạo 166 y sĩ liên thông lên bác sĩ, bác sĩ cử tuyển, bác sĩ theo địa chỉ và 167 bác sĩ chính quy, 150 bác sĩ có trình độ sau đại học, với tổng kinh phí hơn 53,9 tỷ đồng.

Từ các chính sách để tạo nguồn nhân lực có chất lượng, ba năm qua tỉnh Phú Yên đã thu hút và đào tạo 349 người có trình độ sau đại học. Trong đó, thực hiện chính sách đào tạo sau đại học 110 người, thu hút 40 người, tiếp nhận bố trí công tác 39 người,…

Theo đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên xác định phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá và đã phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020.

Mục tiêu đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, trong đó đào tạo nghề 41%; quy mô đào tạo đạt 24.900 người.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay, công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ở Phú Yên vẫn còn những bất cập, do dự báo nhu cầu để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội chưa sát thực tế, chính sách thu hút nhân tài, lao động có trình độ cao chưa thật sự hấp dẫn và còn thiếu sự quyết tâm từ các ngành, các cấp. Nhằm khắc phục hạn chế đó, Tỉnh ủy Phú Yên tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ toàn diện đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn và trên chuẩn. Tiếp tục huy động kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách và nguồn lực xã hội để mở rộng quy mô trường, lớp ở các cấp học; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục – đào tạo. Tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề và nắm chắc nhu cầu thị trường lao động để định hướng đào tạo nghề phù hợp; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp trong tỉnh; thành lập Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện đề án của Tỉnh ủy về xây dựng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch công tác hằng năm để thực hiện; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; bảo đảm kinh phí để thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Theo Nhandan.vn