Chủ nhật,  09/05/2021
Công ty Điện lực Lạng Sơn:

Triển khai nhiệm vụ năm 2015

LSO-Ngày 16/1/2015, Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức tổng kết công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu tại hội nghị

Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của các ngành, các cấp, sự nỗ lực của tập thể Công ty Điện lực Lạng Sơn, hoạt động SXKD đạt được kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch đề ra. Doanh thu bán điện năm 2014 đạt 702,878 tỷ đồng, đạt 100,08% so kế hoạch, tăng 14,97% so cùng kỳ năm 2013. Trong năm, công tác vận hành lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nêu những khó khăn, thuận lợi trong công tác năm 2014, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, những giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác năm 2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả của Công ty Điện lực Lạng Sơn đạt được trong năm 2014. Đồng thời chỉ rõ: năm 2015, Công ty Điện lực Lạng Sơn chủ động triển khai tốt nhiệm vụ giải pháp đề ra trong năm 2015, trong đó, tập trung vào một số nội dung như: chú trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phát động phong trào phát huy sáng kiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng, đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao văn hóa doanh nghiệp;…

Ông Vy Lê Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2014

Nhân dịp này, 2 tập thể và 3 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014.

ĐỖ HOẠT