Thứ sáu,  14/05/2021
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn:

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg

LSO-Ngày 20/1/2015, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản năm 2014 trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg

Trong những năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg về trả lương qua tài khoản ATM. Theo đó, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phát triển mạng lưới ATM, mở rộng khách hàng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 61 máy ATM,  143 máy POS, tăng 5 máy ATM và tăng 67 máy POS so với năm 2013. Tổng số thẻ ATM phát hành trong năm 2014 là 40.476 thẻ, trong đó thẻ quốc tế là 1.359 thẻ, thẻ nội địa là 39.117 thẻ. Luỹ kế số thẻ phát hành từ khi thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg (tháng 9/2007) đến nay là 239.909 thẻ. Trong đó, tài khoản hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 36.227 tài khoản, tăng 2.133 tài khoản so với năm 2013, với tổng số đơn vị hưởng lương từ ngân sách thực hiện trả lương qua tài khoản là 1.217 đơn vị, chiếm 78,3% tổng số đơn vị hưởng lương từ ngân sách trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lạng Sơn đã quán triệt, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn hoạt động máy ATM, đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt vào lưu thông với cơ cấu mệnh giá phù hợp, đảm bảo nhu cầu rút tiền mặt của khách hàng trong dịp tết nguyên đán Ất Mùi.

LÂM GIANG