Thứ hai,  17/05/2021
Viễn Thông Lạng Sơn:

Triển khai kế hoạch năm 2015

LSO-Sáng 20/1/2015, Viễn Thông Lạng Sơn (VNPT Lạng Sơn) tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam.
Toàn cảnh hội nghị

Nhờ thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp kinh doanh, trong giai đoạn 2010 – 2014, VNPT Lạng Sơn luôn thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đạt mức tăng trưởng khá. Tổng doanh thu giai đoạn đạt 1.181 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 62,38 tỷ đồng. Năng suất lao động bình quân năm 2014 tăng 60% so với năm 2010. Trong giai đoạn 2010 – 2014, VNPT Lạng Sơn đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Thông tin truyền thông và Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Trong đó có 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Tại hội nghị, VNPT Lạng Sơn đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2019. Theo đó, phong trào thi đua yêu nước của VNPT Lạng Sơn giai đoạn này là phải tạo bước đột phá trong nhận thức và hành động, ý thức về cạnh tranh, vai trò vị trí của VNPT trên thị trường viễn thông – công nghệ thông tin – truyền thông. Trước mắt, VNPT Lạng Sơn phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu và phát triển thuê bao viễn thông – công nghệ thông tin năm 2015 do Tập đoàn giao cũng như kế hoạch đề ra.

Anh Dũng – Đỗ Hoạt