Thứ sáu,  07/05/2021
Lạng Sơn:

Triển khai kế hoạch thực hiện đề án ISO giai đoạn 2015 – 2017

LSO-Ngày 23/1/2015, Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết tình hình triển khai thực hiện đề án ISO giai đoạn 2007 - 2014 và triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2015 - 2017 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong giai đoạn 2007 – 2014, tỉnh Lạng sơn đã triển khai, xây dựng, áp dụng HTQLCL đến 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện; tại cấp huyện, ngoài hệ thống chung của UBND cấp huyện, còn triển khai đến các phòng chuyên môn. Tuy nhiên, việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn còn mang tính hình thức, sự chỉ đạo chưa được sát sao, chưa đi vào chiều sâu dẫn đến không hiểu về HTQLCL nên việc áp dụng còn ở mức hạn chế.

Thông qua hội nghị, Ban Chỉ đạo đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2015 – 2017. Theo đó, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, duy trì, cải tiến HTQLCL đối với các đơn vị đã và đang triển khai; triển khai áp dụng mới đến một số chi cục thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết, đánh giá việc áp dụng HTQLCL vào các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng chí Lý Vinh Quang khẳng định, sau 7 năm triển khai thực hiện tại Lạng Sơn, bước đầu công tác này mang lại hiệu quả nhất định. Trong giai đoạn tới cần tiếp tục tuyên truyền về việc áp dụng HTQLCL tại ác cơ quan hành chính nhà nước; đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng trong quản lý, áp dụng HTQLCL; kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo áp dụng HTQLCL tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện, áp dụng HTQLCL.

THANH TÙNG