Thứ hai,  17/05/2021

Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2015

LSO-Ngày 25/1/2015, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2015.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Năm 2014, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã luôn bám sát kế hoạch triển khai nhiệm vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước và chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ, của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ và hạch toán chính xác vào ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 6.001 tỷ đồng, đạt 164,4% kế hoạch. Công tác kiểm soát chi chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, với tổng chi ngân sách trong năm là 8.472 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách địa phương là 6.887 tỷ đồng, đạt 92,8% dự toán. Qua kiểm soát chi ngân sách, Kho bạc phát hiện 387 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, số món chưa đủ thủ tục yêu cầu bổ sung là 1.007 món, từ chối thanh toán 515,8 triệu đồng. Các công tác kế toán, thanh toán, công tác quản lý tiền mặt và an toàn kho quỹ, cải cách hành chính, tin học… được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Tại hội nghị, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, bầu 4 đại biểu đi dự hội nghị điển hình tiên tiến Kho bạc Nhà nước, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2015. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích xuất sắc của ngành kho bạc tỉnh đạt được trong năm 2014. Đồng thời, đề nghị ngành tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để thực hiện tốt nguồn lực ngân sách nhà nước trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2015.

Các tập thể, cá nhân nhận các bằng khen của Thủ tướng chính phủ và của UBND tỉnh
Lâm Giang