Thứ ba,  11/05/2021

Chủ động nâng cao chất lượng thu hút và sử dụng vốn FDI

Hoạt động thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2014 đã có những tiến bộ đáng kể so với mấy năm gần đây. Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn FDI thu hút cả năm đạt 20,2 tỷ USD, vượt 19% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, vốn FDI thực hiện vẫn duy trì xu hướng tích cực với con số 12,4 tỷ USD cho năm 2014, tăng 7,4% so với năm trước và cao hơn 2,9% so với kế hoạch.

Tổng vốn đầu tư của khu vực có vốn FDI năm 2014 tăng thêm 10,5%, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tương ứng với đóng góp gần 20% vào GDP, hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp và hơn hai phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Không chỉ gây ấn tượng bởi những con số mà chất lượng FDI cũng có những tiến bộ đáng kể. Một mặt, vốn FDI tiếp tục đổ vào ngành mũi nhọn là công nghiệp chế biến, chế tạo với tỷ trọng 71,6% tổng vốn đăng ký năm 2014, mặt khác, nguồn vốn này cũng góp phần giảm bớt khó khăn trên thị trường bất động sản khi rót tới 17,8% tổng vốn đăng ký vào các dự án kinh doanh bất động sản và xây dựng.

Trong năm 2015 và cả những năm tới, Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục là địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài với quy mô FDI tiếp tục tăng mạnh, số lượng dự án FDI sẽ nhiều hơn, đa dạng hơn và trải rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, địa bàn do môi trường đầu tư đang được tích cực cải thiện đi đôi với mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hơn. Để khai thác có hiệu quả cao hơn nguồn lực FDI thì bên cạnh nỗ lực tăng nhanh về lượng và cải thiện về chất thì đã đến lúc chúng ta phải chủ động hơn trong nâng cao chất lượng thu hút và sử dụng vốn FDI thông qua chiến lược thu hút và sử dụng FDI một cách bài bản và gắn bó chặt chẽ, biện chứng với chiến lược tăng trưởng kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hướng FDI vào những lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho Việt Nam, sử dụng công nghệ cao thay vì công nghệ lạc hậu, sử dụng lao động có trình độ và kỹ năng cao thay vì lao động giản đơn, giá rẻ, tạo ra những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường trong nước và quốc tế, tăng cường tính lan tỏa của FDI đến khu vực sản xuất, kinh doanh trong nước, dựa trên thiết lập các mối liên kết, hợp tác kinh tế trong môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh. Bên cạnh đó, chất lượng FDI chỉ được nâng cao và bảo đảm một khi chúng ta nỗ lực khắc phục những hạn chế bất cập liên quan đến FDI đã bộc lộ trong thời gian qua.

Theo Nhandan.vn