Thứ tư,  12/05/2021

Ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

LSO-Ngày 26/1/2015, tại nhà khách A1, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Năm 2014, ngành Tài chính tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời và điều hành hiệu quả công tác tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách và quản lý tài chính các lĩnh vực. Thu ngân sách đạt cao và tăng so với cùng kỳ. Chi ngân sách được điều hành đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cấp, các ngành, đơn vị và dành nguồn để bổ sung chi đầu tư cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tổng thu NSNN trên địa bàn gồm có cả thu phí theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND là 6.000.845 triệu đồng, đạt 186,9% dự toán Trung ương giao và đạt 164,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2013. Về chi ngân sách ước thực hiện cả năm đạt 7.737.641 triệu đồng, đạt 121,8% dự toán đầu năm, bằng 114,2% so cùng kỳ năm 2013. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015, ngành tài chính Lạng Sơn tập trung thực hiện 6 giải pháp cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị ngành tài chính cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm đề xuất cơ chế, chính sách trong tổ chức triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách; phối hợp chặt chẽ với các ngành, UBND huyện, thành phố trong điều hành ngân sách; tăng cường quản lý về giá; quản lý hạch toán, kế toán trong quản lý tài chính sự nghiệp, doanh nghiệp; quản lý cán bộ làm kế toán. Đặc biệt, phải có tổng kết, đánh giá kĩ về thời kì ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 gắn với thực hiện Luật Đầu tư công để chuẩn bị ổn định ngân sách thời kì mới.

Đình Quyết- Lăng Bích