Thứ năm,  06/05/2021
Viễn thông Lạng Sơn:

Gắn thi đua với kinh doanh

LSO-Trong giai đoạn 2010-2014, Viễn thông Lạng Sơn (VNPT Lạng Sơn) đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hành động thiết thực. Qua đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
Nhân viên Viễn thông Lạng Sơn tư vấn sử dụng dịch vụ cho khách hàng

CHÚ TRỌNG PHONG TRÀO THI ĐUA

Ông Nguyễn Đình Văn, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn cho biết: bên cạnh các biện pháp quyết liệt trong đổi mới tổ chức và phương thức điều hành quản trị kinh doanh, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, thì phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Qua thực tiễn sản xuất kinh doanh trong thời kỳ có nhiều khó khăn, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình cho phong trào thi đua xây dựng doanh nghiệp; mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm; năng động, thích nghi nhanh với môi trường cạnh tranh trong điều kiện hoạt động có nhiều biến động. Từ đó, VNPT Lạng Sơn đã tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng (TĐKT), bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cùng với việc quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, VNPT Lạng Sơn đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh quy chế TĐKT và các quy chế nội bộ của doanh nghiệp với mục tiêu sát thực, nhằm tạo động lực để toàn đội ngũ hướng mạnh vào phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh hình thức khen thưởng định kỳ thì đơn vị có hình thức khen thưởng đột xuất, khen thưởng trực tiếp cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Nguồn quỹ khen thưởng được bố trí ưu tiên tối đa để kịp thời tạo động lực đối với tập thể, các nhân lao động trực tiếp sản xuất;…

Để các phong trào thi đua hiệu quả, hàng năm căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các sự kiện lịch sử, các hướng dẫn của cấp trên, giám đốc, công đoàn có văn bản phát động các đợt thi đua với mục tiêu cụ thể và thời gian hợp lý. Từng đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung các đợt thi đua xây dựng chương trình hưởng ứng, phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình. Sau mỗi đợt thi đua, VNPT tổ chức sơ, tổng kết, xét chọn khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu cho từng đợt và cả năm; bên cạnh đó, thường xuyên phát động các đợt thi đua chuyên đề, đột xuất ngắn ngày tạo ra sự đa dạng, phong phú của phong trào thi đua.

HIỆU QUẢ TỪ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Trong giai đoạn 2010-2014, VNPT Lạng Sơn đã phát động hơn 35 phong trào thi đua, trong đó tiêu biểu có các phong trào được thực hiện xuyên suốt đạt kết quả tốt, tác động mạnh mẽ đến hoạt động của doanh nghiệp như: phong trào “sáng tạo VNPT”, “nụ cười VNPT”, “chất lượng VNPT”; phong trào “văn hóa VNPT”;… Đặc biệt phong trào “VNPT cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, VNPT Lạng Sơn  đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên địa bàn các huyện, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và tổ chức đoàn thể địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ của đơn vị với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đoàn thanh niên VNPT trực tiếp tham gia phối hợp với Tỉnh đoàn hỗ trợ làng thanh niên lập nghiệp; trang bị đường truyền, máy tính cho các điểm đại lý thanh niên tại các xã biên giới;…

Từ các phong trào thi đua thiết thực, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả quan trọng. Cụ thể, trong giai đoạn 2010-2014, tổng doanh thu đạt 1.181 tỷ đồng; năng suất lao động bình quân năm 2014 tăng 60% so với 2010; hệ số nợ cước năm 2014 là 1,8%, giảm 0,33% so năm 2013; nộp ngân sách địa phương 61.380 triệu đồng; tốc độ phát triển khách hàng được duy trì ở mức cao. Đã có 201 đề tài sáng kiến các cấp được công nhận và áp dụng trong các lĩnh vực đem lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn mạng lưới, an ninh thông tin,…được thực hiện có hiệu quả.

Với việc thực hiện các phong trào thi đua hiệu quả giai đoạn 2010-2014, Viễn thông Lạng Sơn được Bộ Thông tin truyền thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 4 năm liên tục Đảng bộ VNPT Lạng Sơn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

ĐỖ HOẠT