Thứ tư,  12/05/2021

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2015

LSO-Ngày 27/1/2015, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức cuộc họp quý IV năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chủ trì phiên họp.

Năm 2014, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chỉ đạo và triển khai kịp thời các văn bản của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Do đó, tổng dư nợ năm 2014 cho vay vốn 11 chương trình tín dụng là 1.888.650 triệu đồng, tăng 154.800 triệu đồng so với năm 2013, tăng trưởng 8,93%, hoàn thành 99,9% kế hoạch năm với tổng số 91.621 khách hàng đang dư nợ vốn. Công tác đôn đốc thu nợ đến hạn, xử lý nợ quá hạn, thu lãi đều đạt cao, doanh số thu nợ đạt 480.166 triệu đồng, thu lãi đạt 99,7% kế hoạch. Chất lượng tín dụng nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn giảm chỉ còn chiếm 0,34% tổng dư nợ của chi nhánh.

Đồng chí Tô Hùng Khoa trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã quán triệt nhiệm vụ trong năm 2015. Đó là tăng cường tuyên truyền bám sát vào thực tế và các nội dung chính sách vốn; tiếp tục phát huy vai trò của ban đại diện các cấp, các phòng giao dịch huyện; xem xét kiện toàn các ban đại diện, tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kết hợp xử lý các rủi ro và phối hợp liên ngành chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện các chương trình tín dụng. Bên cạnh đó, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các mô hình trong toàn chi nhánh.  

LÂM GIANG